Kender du de agile testkvadranter?

Et af de spørgsmål jeg hører mest omkring agil test er, hvordan man laver en teststrategi. Hvis man tidligere har arbejdet meget i projekter der følger en V-model e.lign., er det naturligt at man også gerne vil lave en for et agilt projekt, og det er bestemt også relevant. De agile testkvadranter er en del af svaret og en af de modeller jeg bruger mest i agile projekter. De er oprindeligt opfundet af Brian Marick og ser sådan her ud:

 Klik her for at hente “De Agile Testkvadranter”  (20mb) ned som PDF til print i op til A0+ 

Som navnet antyder er der fire kvadranter der hver indeholder nogle test typer. Testtyperne er fordelt efter, hvilken værdi de bidrager til projektet.


Kvadrant 1
Indeholder unittest og lign. test der ofte håndteres af team medlemmer der kan kode. Disse tests giver fokus på intern kvalitet og hjælper med at bygge kvalitet ind i produktet. De hjælper også teamet med at få lavet mere, ved hurtigt at kunne give feedback da det er testtyper der normalt automatiseres og dermed nemt og hurtigt kan bruges som regressionstest.


Kvadrant 2
Indeholder testtyper der tester en given funktionalitet i produktet. F.eks. de tests der tester en
storys acceptkriterier. Her styrker testen samarbejdet mellem forretningen og teamet. De giver
fokus på at bygge den funktionalitet forretningen ønsker og vil i vid udstrækning også kunne
automatiseres og dermed supportere teamet i form af regressionstest.


Kvadrant 3
Indeholder testtyper der ser på produktet som en helhed og ofte benytter testernes erfaring med enten domænet eller produktet som en aktiv del af testen. Det er f.eks. tests, hvor man afprøver realistiske brugsscenarier og forretningsgange. Dermed får man afprøvet om produktet rent faktisk kan bruges til det brugerne ønsker. Det betyder samtidig at disse tests er meget svære at automatisere, men i højere grad hjælper med at afgøre om teamet er på rette vej og leverer det rigtige produkt.


Kvadrant 4
Indeholder en hel gruppe af tests som vi ofte glemmer – de non-funktionelle. Dvs. tests der ikke så meget har fokus på hvad produktet kan, men mere på hvordan. Den mest kendte testtype er de forskellige typer af performance (svartid, load, stress osv.) men her testes også sikkerhed, brugervenlighed m.m. Ligesom testtyperne i kvadrant 1 er det tests der har fokus på produktets kvalitet, men nu mere den eksterne kvalitet. Gør produktet det det skal godt nok? Hvorvidt disse test kan automatiseres svinger meget fra produkt til produkt, men de kræver ofte en eller anden form for værktøj og ofte er specialister også involveret.


Konklusion
Når vi nu har været igennem alle de kvadranter, hvad kan de så bruges til og hvad har de med en teststrategi at gøre? Det man kan bruge dem til, er at man skal tænke over hver kvadrant når man har noget der skal testes. Dvs. teststrategien grundlæggende er: For alle elementer der skal testes, skal der være noget test fra hver kvadrant, eller man skal have taget en bevidst beslutning om, at det ikke er nødvendigt.

Jeg skriver “elementer” og ikke “stories”, “features” eller “epics” fordi man netop kan bruge strategien på alle niveauer. Når man taler om, hvordan vi tester hele produktet skal vi tænke over hver kvadrant, og når vi tester en enkelt klasse skal vi tænke over hver kvadrant. På den måde skal strategien ikke hele tiden ændres for at følge med de mange ændringer der hele tiden sker i agile projekter. Det er samtidig også en strategi der hurtigt kan præsenteres og som hele teamet aktivt kan anvende. Print den ud i plakatstørrelse og hæng den centralt i projektlokalet.

Mobile performance testing

Performancetest er vigtigt for alle typer af software, men for mobile applikationer er det særligt vigtigt! 

De enkelte mobile enheder har ofte meget begrænsede ressourcer og vi bruger dem anderledes end vi bruger mere traditionel software som f.eks. det vi kører på en laptop. Faktisk siger 3 ud af 5 it-ledere i 2014 at deres primære fokus for mobiltest er performance (kilde: World Quality Report 2013-14).

Så hvad skal man tænke over, når man laver perfomancetest af mobile applikationer? Det varierer selvfølgelig fra applikation til applikation, men hvis man adresserer følgende tre punkter i sin test er man i hvert fald godt på vej og langt foran gennemsnittet.

 • Hvem bruger min app?
 • Hvilke typer forbindelser skal testes?
 • Performance på de enkelte enheder?

Hvem bruger min app?

Først er det vigtigt at identificere brugerprofilen for dine brugere og den belastning der skal simuleres under testen. 

 • Er det en native app eller en browserløsning?
 • Hvilke enheder har brugerne og hvilke versioner af operativsystemer er der på dem?
 • Hvis det er en browserløsning, hvilken browser bruges der så mest? – Safari, Chrome, Explorer etc.
 • Hvor er brugerne henne i verden og hvor mange er der hvert sted?
 • Hvor tit kommunikeres der mellem enhederne og serveren – og hvor store mængder data?
 • Er der nogle dele/forretningsprocesser der bruges mere end andre?

Hvilke typer af forbindelser skal testes?

At en bruger er mobil er langt fra det samme som at vedkommende er online hele tiden. Forbindelsen vil f.eks. variere når brugeren flytter sig eller vejret skifter og alt efter om brugeren benytter, 3g, 4g eller wifi vil der være betydelige forskelle i svartider og overførselshastigheder. En god tilgang til testen er først at etablere en baseline, hvor der kun testes med en enkelt bruger/enhed. Her måles både svartider fra serveren men også hvordan brugerinterfacet på enheden opfører sig. Herefter gennemføres en test hvor en realistisk belastning på systemet simuleres og der samtidig testes med fysiske enheder for at se konsekvenserne af den eventuelt reducerede performance. 

Der er således to aspekter der skal simuleres i testen.

 1. En realistisk belastning på serveren. Det er ofte lettest at gøre via cloud-løsninger, da det normalt vil kræve at man har servere placeret på de fysiske lokationer hvor belastningen kommer fra, men for interne applikationer kan virksomhedens eget datacenter nogle gange benyttes.
 2. Forskellige typer af forbindelser på de fysiske enheder. Dette gøres oftest lettere via en proxy der understøtter “throttling”. Dvs. begrænse forbindelsens hastighed. Evt. kan man også tage de fysiske enheder ud i de omgivelser hvor de skal bruges, men det kan her være svært at få konsistente tests.

Performance på de enkelte enheder 

At måle performance af en server når mange enheder forbinder til den er vigtigt, men det er lige så vigtigt at teste om appen (klienten) fungerer tilfredsstillende på de enkelte enheder. Hvis f.eks. batterilevetiden halveres når appen benyttes, vil brugerne hurtigt finde en anden løsning hvis de får muligheden. Det samme gælder for processorbrug, hukommelse, grafikhastighed o. lign.

Den nemmeste og bedste måde at måle dette på er normalt, at indbygge et framework i ens app der kan rapportere enhedens tilstand tilbage til en server med faste intervaller. Husk at benytte informationen fra tidligere om, hvilke enheder og operativsystemversioner brugerne har til at teste de meste relevante kombinationer.

Opsummering

Performancetest af mobile løsninger er ikke bare at teste at serveren kan holde til en masse belastning. Vi skal også huske at teste ude på de enkelte enheder og vi skal huske at simulere vores brugere præcist, både hvad angår lokation såvel som forbindelseskvalitet. Som det altid gælder for performanceproblemer, så kan de være rigtig dyre at rette, hvis man først finder dem lige omkring release. Begynd derfor så tidligt som overhovedet muligt. Hvis der er skrevet noget kode, kan vi også måle på, hvor hurtigt det kører og om det pludseligt bliver langsommere!